Inovácia internetových technológií radikálne mení nielen spôsob komunikácie, ale aj pohľad na prostredie internetu. Internet už nie je určený len pre výmenu informácií a uskutočňovanie obchodných transakcií, ale stáva sa z neho aj účinný nástroj pre marketing. Dnes pri množstve rôznych ponúkaných  produktov je budovanie značky jednou z dôležitých podmienok úspechu. V tomto procese je Internet veľmi účinný interaktívny nástroj. Oproti ostatným médiám, ako sú televízia, rozhlas a tlač, je internetová reklama výrazne lacnejšia a umožňuje získať spätnú väzbu.

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspechu v novej ekonomike je schopnosť inovácie, čo znamená rýchlo integrovať a využívať to najlepšie z ponúkaných technológií. Spoločnosť FORNET ponúka klientom využívanie internetových a multimediálnych technológií tak, aby si vybudovali silnú obchodnú značku, zvýšili záujem o svoje ponúkané produkty a tým zvýšili aj svoju ziskovosť.

Internetový marketing na našich portáloch zahrňuje cielenú reklamu, PR články, ankety, súťaže a analýzy. Okrem toho vytvárame multimediálne prezentácie na CD nosičoch, ktoré môžu byť prepojené na naše portály alebo na firemné web servery našich klientov. Naše riešenia su kreatívne, technologicky zručné, obalené v modernom designe. Veríme, že aj vám dokážeme priniesť efektívne riešenie.

Ing. Eva Bublíková
director