Spoločnosť FORNET ponúka riešenia v oblasti multimédií a marketingu. Neobmedzujeme sa pritom len na poskytovanie štandardných služieb, ale ponúkame také riešenia, ktoré vyhovujú našim klientom.

Digital Marketing
Vytvárame a prevádzkujeme dynamické a interaktívne internetové stránky s pravidelným denným spravodajstvom. Na týchto stránkach ponúkame zákazníkom umiestnenie internetovej reklamy, PR článkov, ankety, súťaže a ďalšie špecializované služby. Zákazníkom tak pomáhame s externou komunikáciou, udržováním a zlepšením integrity značky.

Digital Multimedia
Vytvárame dynamické a inovačné multimediálne riešenia. Príkladom môžu byť multimediálne prezentácie na CD nosičoch o rozmeroch klasickej vizitky, ktoré obsahujú informácie o spoločnosti, informácie o klúčových produktoch alebo službách. Spojenie vizuálnych a zvukových efektov s priamou interakciou je kvalitatívny krok pre prezentáciu každého zákazníka.