FORNET, spol. s r.o.

Sídlo spoločnosti :
Jelačičova 8
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.:  +421 2 55 42 38 81
fax:  +421 2 55 42 38 11
e-mail: fornet@fornet.sk
Internet: www.fornet.sk