Tiež si myslíte, že www stránky majú byť stále aktuálne, prehľadné a ľahko rozšíriteľné jednoduchým ale komplexným programom, ktorý nevyžaduje znalosť HTML jazyka? Chcete mať konečne možnosť si ich upravovať sami vo vašej firme, ihneď si ich skontrolovať a nikomu za každú drobnosť neplatiť?

AVALANCHE je systém (CMS) pre publikovanie obsahu na internete. Tento publikačný systém umožňuje vytvárať dynamické www stránky a spravovať ich cez internetové rozhranie bez nutnosti používať ďalší špeciálny nástroj. Vzhľadom ku komplexnosti a rozsiahlosti riešení je tento systém vhodný pre poskytovateľov obsahu a spoločnosti, ktoré potrebujú spracovávať textové materiály na internete a to i v širokom tímu. 

Systém AVALANCHE bol vyvíjaný hlavne s dôrazom na užívateľský komfort, intuitívnosť ovládania a bezpečnosť spravovaných dát. Obrovskou prednosťou tohoto systému je, že na tvorbe a aktualizácií internetových www prezentácií sa môžu podieľať aj užívatelia bez znalosti HTML (programovací jazyk pre www stránky). 

Zo systémom AVALANCHE
sa pracuje pomocou bežného internetového prehliadača (napr. Internet Exporer, Netscape Navigator), komunikácia prebieha prostredníctvom zabezpečeného protokolu HTTPS. Tento model umožňuje bezpečnú prácu so systémom AVALANCHE a aktualizáciu internetových prezentácií z akéhokoľvek miesta, kde sa nachádza prístup k internetu. Nieje preto treba žiadny zvláštny software pre prácu mimo kanceláriu, ale iba znalosť prístupového mena a hesla. 

Spracovanie textov, obrázkov a príloh. Texty sa vkladajú do formulára, ktorý autora prevedie všetkými náležitosťami, potrebnými pre správne zobrazenie dát na internete alebo intranete. Tieto dáta určujú umiestnenie príspevku, dátum vydania, vzhľad atd. - všetko samozrejme v závislosti na prístupových právach autora. Systém AVALANCHE umožňuje pohodlnú prácu s obrázkami a prílohami (súbormi napr. videa, hudby), ich vkladanie do databázy, pripojovanie k textom a jednoduchú správu. V textoch uložených v AVALANCHE je možné pohodlne vyhľadávať plnotextovým vyhľadávačom postaveným na precíznom a rýchlom algoritme. Systém obsahuje prehladné štatistiky a podrobne spracovanú nápovedu.

... a budete mať svoj web pod kontrolou.